Konference, semináře

Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem na vznik trhlin

Betonconsult, s. r. o., a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí zvou na kvalifikační jednodenní kurz Projektování a provádění betonových konstrukcí s ohledem na vznik trhlin. Koná se 25. 2. 2011 a 24. 3. 2011 v Konferenčním centru VŠCHT, Praha 4-Kunratice.
Jde o kurz na téma objemové změny betonu a jejich vliv na vznik trhlin. Zaměřuje se na metody výpočtu šířky trhlin, objemové změny a trhliny podle ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 731208, vliv trhlin na vodotěsnost, možnosti sanace trhlin, smluvní vztahy a reklamace trhlin, příklady vad souvisejících se vznikem trhlin.
Přednášejí: doc. Ing. J. Dohnálek, CSc.; Ing. V. Pumpr, CSc.; Ing. R. Schejbal.
 
Odborný garant:
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Tel: +420 602 324 116,
 
Organizační garant:
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Tel: +420 724 080 924,
 
O absolvování kurzů je vydáváno osvědčení s platností 3 roky. Kurz je akreditován Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Českou komorou architektů a hodnocen v obou vzdělávacích programech 3 body.
 
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku na kurz zašlete poštou, faxem nebo e-mailem na:
BETONCONSULT, s. r. o.
V Rovinách 123, 140 00 Praha 4
Tel./fax: +420 244 401 879
 
On-line přihláška je zde. Podrobnosti najdete na stránkách www.dohnalek.org.
mi
 
Orientační struktura kurzu