Konference, semináře

Program SMART CITY v roce 2015

Představení informačního programu pro udržitelný rozvoj měst a městských aglomerací SMART CITY bylo hlavní náplní tiskové konference 26. 1. 2015 v Konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze. Hlavní cíl programu představila ředitelka společnosti TOP EXPO CZ Miloslava Veselá. Je jím udržitelný rozvoj, bezpečnost a kvalitní život ve městech a městských aglomeracích.

K dosažení cílů je třeba:
● vytvoření platformy pro diskusi mezi vedením měst, univerzitami a významnými firmami pro daný obor a region;
● podpora synergických efektů metropolitní sítě (efektivní energetická, dopravní, stavební a ICT infrastruktura);
● zlepšení komunikace mezi občany a vedením měst i zvýšení srozumitelnosti poskytovaných informací (e-government).

Program SMART CITY je realizován ve spolupráci s odborníky z ČVUT v Praze, Technologické agentury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva dopravy ČR, Svazu měst a obcí ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Technologické platformy Udržitelná energetika ČR.

Je plánováno mnoho zajímavých eventů:

Konference – semináře – diskusní fóra pro 3. ročník programu SMART CITY je v roce 2015:

 16. 2. 2015

 Integrovaná doprava a čistá mobilita prahy a středočeského kraje

 16. 3. 2015

 Energetická bezpečnost a čistá mobilita plzně

 16. 4. 2015

 Systémy mýtného v EU, mýtné v ČR po roce 2016 (Praha)

 18. 5. 2015

 Energetická bezpečnost prahy a odpad jako energie

 16. 6. 2015

 Páteřní dopravní infrastruktura a čistá mobilita ČR a EU (4. TED Praha)

 13. 9. 2014

 Využití energie z odpadu z vinařství v hotelu Galant Mikulov

 14. 9. 2015

 Energetická bezpečnost, odpad jako energie a čistá mobilita Brna

 19. 10. 2015

 Inteligentní budovy; výškové budovy Evropy (10. VBE Praha)

 20. 10. 2015

 Stavební investice jako prorůstová opatření ekonomiky ČR a EU (2. TES Praha)

 11. 11. 2015

 Plyn v energetickém mixu ČR a EU, odpad jako energie, Asek (6. TEE Praha)

 

V přípravě jsou:

 SMART CITY OSTRAVA

 Energetická bezpečnost a čistá mobilita Ostravy, Odpad jako energie

 SMART CITY JIHLAVA

 Inovace pro rozvoj krajů (energetika & ICT)

 SMART CITY OLOMOUC

 Věda a výzkum pro rozvoj měst a aglomerací

 SMART CITY TŘEBÍČ

 Revitalizace brownfields pro rozvoj měst a aglomerací ČR

wd podle podkladů organizátora TOP Expo CZ