Konference, semináře

Přípravný kurz pro zkoušky autorizovaných inspektorů

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na dvoudenní odborný Přípravný kurz pro zkoušky autorizovaných inspektorů (pod záštitou Koordinační rady pro autorizované inspektory). Koná se 8. a 9. 11. 2011 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Seminář bude zaměřen na postavení, povinnosti a odpovědnost autorizovaného inspektora ve výstavbě v relaci na ostatní subjekty ve výstavbě jako stavebníka, projektanta a zhotovitele. Seminář se bude v právních souvislostech zabývat problematikou, která je zahrnuta v tématech z první části zkoušek, a rámcově budou účastníci kurzu seznámeni též s okruhem vyžadovaných znalostí v technické sféře. Zároveň je také seminář určen těm, kteří již vykonávají praxi autorizovaného inspektora. Program se bude také týkat novely stavebního zákona, která souvisí s autorizovanými inspektory. Přednášet budou členové Koordinační rady pro autorizované inspektory, o zkušenostech z praxe bude přednášet autorizovaný inspektor. Účastníci budou obeznámeni s časovým rozvrhem a průběhem zkoušek. S detailním pořadím přednášek a lektory dvoudenního školení budou účastníci seznámeni při zahájení.
Odborný seminář určen pro uchazeče přihlášené na zkoušku pro funkci autorizovaného inspektora, autorizované inspektory působící již v praxi, popřípadě další zájemce.
 
Odborný garant:
JUDr. Miroslav Hegenbart, Česká společnost pro stavební právo
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Česká společnost pro stavební právo
 
Program 1. den:
– Zahájení, požadavky, postavení a povinnosti AI a ostatních odpovědných osob ve výstavbě, JUDr. Miroslav Hegenbart;
– Zkrácené stavební řízení a podíl autorizovaného inspektora na dokonční stavby (kolaudaci), JUDr. Václava Koukalová;
– Dotčené orgány státní správy, JUDr. Zdeňka Vobrátilová;
– Povolování dopravních staveb autorizovaným inspektorem, Mgr. Vladimír Ježek.
 
Program 2. den
– Vliv územně plánovací dokumentace, územního rozhodnutí, územního souhlasu a územně plánovací informace na prověřování projektu ve zkráceném stavebním řízení, Mgr. Jana Machačková, MMR;
– Obecné požadavky na výstavbu včetně problematiky jejich uplatňování v Hl. m. Praze, Ing. Jitka Víchová;
– Některé zkušenosti z praxe AI, Ing. arch. Petr Mráz;
– Postup při zkouškách a všeobecná diskuse, prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška zde.
wd