Konference, semináře

Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

Dne 2. 9. 2021 pořádá STUDIO AXIS v Praze intenzivní přípravu na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech. Účastníci obdrží otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Lektory jsou přímo specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

Obsah školení:
▪ Autorizační zákon č. 360/1992 Sb.
▪ Požadavky pro udělování autorizace ČKAIT
▪ Požadavky na vzdělání a délku praxe
▪ Informace o průběhu zkoušek
▪ Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
▪ Další související právní předpisy
▪ Technické normy a vyhlášky

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete na www.studioaxis.cz

podle podkladů pořadatele