Konference, semináře

Přihlaste se na konferenci Izolace 2014

Společnosti A.W.A.L. připravuje definitivní program na konferenci Izolace 2014, která se uskuteční 23. ledna 2014 v areálu PVA Expo Praha. Jedná se o jubilejní, 15. ročník, který pořádá ve spolupráci s veletrhem Střechy Praha 2014. Konferenci poskytly záštitu ČKAIT a CSI a je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Ústředním tématem připravovaného ročníku jsou šikmé střešní pláště. Toto téma není voleno náhodně. V posledních letech se v naší činnosti objevuje neustále se zvětšující množství případů poruch šikmých střech, které řešíme ať už v rámci znalecké činnosti nebo též v rámci rekonstrukčních projektů. Dotýká se to jak krytiny, tak zejména stavebněfyzikální problematiky těchto střešních plášťů. Jedná se ve většině případů o výrazné nedostatky, jako jsou výskyt plísní, špatné zateplení, které má za následek vysokou energetickou náročnost pro vytápění či chlazení objektů, nebo snížení akustického komfortu vlivem nedostatečné neprůzvučnosti. Zásadním krokem při návrhu šikmého střešního pláště je volba krytiny a jejích součástí, což má svá pravidla hry. Když se podle nich nehraje, dochází k problémům, které je pak nutno řešit, a to je většinou poměrně komplikované nebo nákladné.
Program konference bude obsahovat celý průřez problematikou šikmých střešních plášťů od návrhu až po (ne)oblíbenou patologii – poruchy a zejména jejich prevenci.
Konference je založena na příspěvcích předních odborníků, jakými jsou doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., nebo Ing. Luboš Káně. Představí se i zástupci prováděcích firem a významných výrobců. V případě zájmu o aktivní účast na konferenci (např. formou příspěvku do sborníku) můžete poslat téma příspěvku, dotaz nebo žádost o informace na e-mail: konference@izolace.cz. Registrace účastníků proběhne od 1. 12. 2013 do 10. 1. 2014. Podrobné informace najdete na www.izolace.cz.
Kromě samotného odborného programu bude v rámci konference Izolace 2014 vyhlášen již třetí ročník Memoriálu Antonína Fajkoše, pořádaný časopisem Střechy-Fasády-Izolace. Samozřejmostí bude i tradiční tombola pořádaná ve prospěch chráněné dílny Eliáš.
Hlavním mediálním partnerem konference je odborný portál pro stavební izolace a stavební fyziku izolace.cz. Dalšími mediálními partnery jsou časopisy Střechy-Fasády-Izolace, Materiály pro stavbu, Stavební a investorské noviny, vydavatelství Grada Publishing, a. s., Jaga Media, s. r. o., internetový portál tzb-info.cz a agentura Stavokonzult.
Společně s partnery konference, kterými jsou Knauf Insulation, spol. s r. o., a Juta, a. s., vás jménem pořádající společnosti A.W.A.L. srdečně zveme a těšíme se na shledanou v lednu.

Marek Novotný, Marcel Pelech