Konference, semináře

Přednášky Mirko Bauma na FA ČVUT

Ústav stavitelství I Fakulty architektury ČVUT připravil na březen workshop respektovaného českého architekta, oceňovaného zejména za jeho progresivní tvorbu v Německu, kam se v 70. letech odstěhoval. Workshop je složen z jedenácti přednášek o konstrukci v jejích kulturně-historických souvislostech. Primárně je určen pro studenty magisterského studia programu architektura a urbanismus, ale jednotlivé přednášky jsou otevřeny všem zájemcům.

Témata workshopu zaměřeného z jedné třetiny na teorii, zbytek na příklady z oblasti techniky, umění a architektury, částečně vycházející z knihy Ulice na konci světa/Strasse am Ende der Welt. Workshop bude probíhat ve třech blocích (přednášky budou vždy od 18 do 19.30 h).

1. blok – 4 přednášky
1.01 Konstrukce – intuice – metoda (11. 3. 2019): O psychoplastické a fyzioplastické formě aneb O „vnější“ a „vnitřní“ formě věcí
1.02 Konstrukce a harmonie (12. 3. 2019): O dokonalé formě aneb O kráse „přísného rukopisu“
1.03 Forma sleduje vědu (13. 3. 2019): Od Aristelova nebe k uhlíku C 60
1.04 Optimalizace v přírodě a technice (14. 3. 2019): Růst jako proces samoregulace bionických systémů

2. blok – 4 přednášky
2.05 Aerodynamika – design – architektura (1. 4. 2019): Mechanika proudění jako zdroj inspirace a vědeckotechnického poznání
2.06 Architektura hliníkového věku I (2. 4. 2019): O konstrukci tuhých vzducholodí
2.07 Architektura hliníkového věku II (3. 4. 2019): O konstrukci hangárů pro vzducholodě
2.08 Nehierarchické systémy (4. 4. 2019): Od lamelových příhradovin ke skořepinám

3. blok – 3 přednášky
3.09 Kit of parts (23. 4. 2019): Aditivní konstrukce a prefabrikace
3.10 Coincidentia oppositorum (24. 4. 2019): Splynutí protikladů aneb O užitečných proměnách drátěného kola
3.11 Tensegrity (25. 4. 2019): Nekonvenční formy předpjatých táhlových systémů

Zájemci se mohou hlásit u Ing. Tamary Vlasákové, sekretářky Ústavu stavitelství I – 15123, kancelář 532 nebo přímo v posluchárně před první přednáškou.
Další informace najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele

Přednášky Mirko Bauma na FA ČVUT