Konference, semináře, Střechy

Pozvánka na Strechy 2019 – 26. bratislavské sympozium

Cech strechárov Slovenska (CSS) pořádá ve dnech 19.–20. 11. 2019 26. bratislavské sympozium Strechy 2019, mezinárodní odborné sympozium o střechách budov. Místem konání je hotel Bratislava. Hlavním tématem jsou Příklady kvalitních střech. Uzávěrka přihlášek je 11. listopadu!

Cílem je poukázat na příklady kvalitních střech budov s uplatněním nejnovějších poznatků spolehlivých řešení v oblasti správného technického návrhu, výběru optimálního materiálu a profesionální realizace; propojení poznatků teorie s praxí v náročném procesu konstrukcí střech; významně podpořit nejnovější poznatky – systémů, technických řešení, projektů, materiálů…

Akce je určena projektantům, autorizovaným inženýrům, architektům, výrobcům komponentů a produktů pro střechy, realizátorům, technickým dozorům, investorům, správcům a vlastníkům budov, pracovníkům stavebních úřadů, soudním znalcům, pedagogům, studentům atd. Záštitu nad sympoziem má prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. Partnerem sympozia je Slovenská technická univerzita v Bratislavě. Odborným garantem je Ing. Eduard Jamrich, předseda CSS.

Podrobnosti, program a přihlášku najdete na www.cechstrecharov.sk ZDE.

wd