Konference, semináře

Pozvánka na přednášku Barvy – současné poznatky na poli optiky a fotoniky

Společnost Happy Materials pořádá 7. 12. 2011 od 15 h v budově VŠUP (náměstí Jana Palacha 80, Praha 1) přednášku RNDr. Jana Prošky a doc. Ing. Ivan Richtera, Dr., Barvy – současné poznatky na poli optiky a fotoniky.
Přednáška bude pojednávat o materiálech živou přírodou inspirovaných, o materiálech člověkem zdánlivě vynalezených a později v přírodě objevených a dokonce o materiálech, které jsou tak sofistikované, že jsou neviditelné. Více najdete níže v pozvánce.
wd