Konference, semináře

Pozvánka na odborný seminář Dřevostavby Volyně

Vyšší odborná škola Volyně zve na jubilejní 20. mezinárodní odborný seminář DŘEVOSTAVBY. Koná se tradičně před Velikonoci, což je letos 23. a 24. března 2016, v areálu školy. Seminář je určen architektům, projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, ekologie a úsporami energií, řídicím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol a široké odborné veřejnosti.

Podtituly jsou:
– stavební systém budoucnosti,
– dřevo, surovina moderního člověka,
– ekologie, úspory energií, suchá výstavba.

Tematické okruhy
– Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana,
– Materiály a polotovary používané pro dřevostavby,
– Vícepodlažní dřevostavby,
– Rekonstrukce dřevěných staveb,
– Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty,
– Požární ochrana při realizaci dřevostaveb.

Kromě českých odborníků budou přednášet experti z Finska, Velké Británie, Německa, Rakouska, Kanady, Polska, ze Švýcarska a ze Slovenska. Seminář je akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnocen dvěma body.

V letošním roce mají všichni účastníci možnost navštívit ve čtvrtek 24. března souběžně pořádaný workshop. Workshop probíhá ve spolupráci s UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) souběžně se seminářem Dřevostavby v prostorech vzdělávacího centra v suterénu školy. Workshop je pro účastníky semináře Dřevostavby bezplatný.

V rámci semináře bude rovněž představeno „Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl“. V uvedeném prostoru je umístěna CNC technologie na výrobu dřevěných konstrukcí, krovů i celých dřevostaveb. Jsou připraveny ukázky použití CNC technologie v praxi.

Bližší informace k semináři podají Ing. František Volmut nebo Ing. František Řáha na telefonním čísle 383 457 025 nebo 383 372 257.

Pozvánku, časový rozvrh semináře a on-line přihlášku najdete na www.sps.volyne.cz v sekci Semináře ZDE.

wd s použitím podkladů pořadatele