Konference, semináře

Pozvánka na kurzy Betonconsultu

Společnost Betoncolsult zve na odborné kurzy z oblasti stavebnictví, které pořádá pod záštitou Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK). Jde o kurzy: Vady a poruchy staveb – poučení z chyb I (25.–27. 2. 2013, 3denní kurz), Pohledové betony (čtvrtek 28. 2. 2013), Vady a poruchy staveb – poučení z chyb II (4.–5. 3. 2013, 2denní kurz) a Velká novela zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu (stavebni zákon) účinná od 1. 1. 2013 (v pondělí 25. 3. 2013).
Všechny kurzy jsou zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Místem konání je Konferenční centrum VŠCHT v Praze 4-Kunraticích.
Více informací o kurzech a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.
Petr Tůma, Jiří Dohnálek,
Betonconsult, s. r. o.