Konference, semináře

Pozvánka na konferenci WTA Sanace a rekonstrukce staveb 2015

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze pořádají 37. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, jejíž součástí je mezinárodní 17th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), které se budou konat v sále Národní technické knihovny v Praze 6, Technická 6 ve dnech 12. a 13. listopadu 2015.

Konference Sanace a rekonstrukce staveb 2015 se bude konat v tradičním duchu předcházejících konferencí, kdy budou v jejím průběhu prezentovány příspěvky zabývající se problematikou sanací staveb. I v letošním roce, v rámci celosvětového trendu zvyšovat prestiž konferencí, bude společnost WTA CZ souběžně organizovat 17. mezinárodní konferenci pod názvem 17th Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB). V rámci mezinárodní konference budou prezentovány vědecké i praktické poznatky v oboru sanací staveb. Organizační výbor konference usiluje o začlenění vybraných vědeckých článků do vědeckého časopisu zařazeného v databázi Thomson Reuters, čímž bude umožněno pro autory získat bodový zisk dle aktuální metodiky hodnocení výsledků VaV v České republice.

V průběhu konference bude tradičně vyhlášeno nejlepší sanační dílo roku, jehož vítěz obdrží pamětní listinu vydanou společností WTA CZ. Budou rovněž vyhlášeny výsledky každoroční soutěže studentů (absolventů) vysokých škol technického zaměření, a to soutěže o nejlepší diplomovou práci a nejlepší disertační práce v oblasti Sanace a rekonstrukce staveb 2014–2015, které jsou společností WTA CZ finančně honorovány.

Doufáme, že výše uvedené aktivity společnosti WTA CZ budou podmětné pro vaši osobní účast na konferenci a že i vy svojí účastí nebo příspěvkem přispějete k jejímu zdárnému průběhu.

Aktuální informace ohledně konference včetně dílčích termínů budou průběžně aktualizovány na webové stránce www.wta.cz/konference. Pravidla soutěží a podmínky pro přihlášení do soutěží lze získat na webových stránkách nebo sekretariátu společnosti WTA CZ.

Kontakt:
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 397, 608 909 369
e-mail: wta@wta.cz

Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Šolínova 7, 166 08 Praha 6
tel: 224 353 520; 224353518
e-mail: tomas.klecka@klok.cvut.cz; lucie.kudrnacova@klok.cvut.cz

wd podle podkladů WTA CZ