Konference, semináře

Pozvánka na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2011

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Kloknerovým ústavem ČVUT pořádají při příležitosti 90. výročí založení Kloknerova ústavu pod záštitou ministra kultury ČR MUDr. Jiřího Bessera a rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., 33. konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2011. Konference se bude konat v Kongresovém sále Masarykovy koleje v Praze 6-Dejvicích ve dnech 9. a 10. listopadu 2011.
WTA CZ zve na konferenci, která se díky své dlouholeté tradici stala symbolem nejen prezentací poznatků dílčích odvětví sanací staveb, ale i možností osobního setkání všech odborníků. V průběhu konference vystoupí k daným tématům přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky vztahující se ke všem referátům společnosti WTA CZ. Součástí programu konference bude i vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší diplomovou a disertační práci, včetně prezentace oceněných prací formou přednášky. Nově bude vyhlášen výsledek soutěže o Sanační dílo roku.
 
 
Zaměření konference:
Pro letošní 33. konferenci byla zvolena tři hlavní nosná témata, vztahující se k aktuálním problémům:
1. Nové aspekty hodnocení stavebních konstrukcí a materiálů dle aktuálních českých technických norem;
2. Současné problémy čerpání z dotačních zdrojů (např. Zelená úsporám, operační programy EU ad.);
3. Provedené úspěšné sanační práce v oblastech:
– sanace a ochrany dřeva,
– povrchových úprav,
– sanace kamene,
– sanace zdiva,
– sanace betonových konstrukcí,
– fyzikálně – chemických vlastností,
– statiky a dynamiky staveb,
– hrázděného zdiva.
 
Konference je zařazena do programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Veškeré aktuální informace o konferenci, závaznou přihlášku, termíny dodání abstraktu, článku a přihlášek účasti naleznete na webových stránkách konference www.wta.cz/konference.
tisková zpráva