Konference, semináře

Pozvánka na konferenci Regenerace bytového fondu

Centrum stavebního inženýrství, a. s., Praha pořádá ve dnech 21.–22. 11. 2017 XIII. ročník konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov s podtitulem Energeticky úsporné stavění. Místem konání je Hradec Králové, konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Účelem letošního ročníku konference bude seznámení technické veřejnosti s legislativními podmínkami úspěšné realizace regenerace bytového fondu a veřejných budov spolu s prezentací nových vhodných materiálů a systémů zajišťujících snížení jejich energetické náročnosti a zdravého vnitřního prostředí. Pozornost bude věnována, s ohledem na nedávné události v Londýně, i zajištění požární bezpečnosti dodatečně zateplovaných objektů v České republice.

Důležité termíny:
1. říjen
– uzávěrka přihlášek příspěvků do programu konference (zaslání anotací), uzávěrka pro přihlášení partnerských programů firemní prezentace)
3. říjen – zasedání přípravného výboru a sestavení programu konference
10. říjen – zveřejnění programu konference
16. listopad – uzávěrka přihlášek k účasti pro účastníky konference

Vyhlášené tematické okruhy letošního ročníku:
• Možnosti využití dotačních titulů a financování
• Zajištění nízkoenergetického standardu při výstavbě a rekonstrukcích objektů
• Novinky a vývoj v segmentu stavebních materiálů a systémů
• Zateplování a požární bezpečnost staveb
• Zajištění stability při zásahu do nosných konstrukcí
• Zkušenosti se zajištěním zdravého vnítřního prostředí v objektech
• Přínosy novely stavebního zákona
• Možnosti BIM při opravách a rekonstrukcích objektů

Veškeré informace o konferenci včetně všech dokumentů ke stažení naleznete na www.regeneracebytovehofondu.cz.
Organizačním garantem konference je Miroslav Bezouška, tel.: 776 103 540, e-mail: info@regeneracebytovehofondu.cz.

wd