Konference, semináře

Pozvánka na konferenci Podlahy 2014

Společnost Betonconsult zve na 8. ročník konference Podlahy. Koná se 23.–24. září 2014 v Kulturním centru Novodvorská v Praze 4. Konference představuje prostor pro asi 20 až 30 přednášek z celé šíře oboru podlahových konstrukcí. Hovoří se o novinkách či inovacích vyvinutých v uplynulém období nebo připravovaných pro blízkou budoucnost, o osvědčených řešeních nejrůznějších požadavků a detailů.
Diskutuje se o normových ustanoveních a jejich případných změnách a v neposlední řadě o častých nebo jinak významných chybách a poruchách podlah. Využít bude možné i doprovodnou firemní prezentaci.
Konference bude akreditována v programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. V případě vašeho zájmu o přednesení odborného příspěvku na konferenci pošlete přihlášku na:
Betonconsult, s. r. o., Na Veselí 45, 140 00 Praha 4, tel./fax: +420 244 401 879, e-mail: konference@konferencepodlahy.cz.
Podrobné informace najdete v přiložené pozvánce nebo na www.konferencepodlahy.cz.
wd