Konference, semináře

Pozvánka na konferenci Hydroizolace 2019

Dovolujeme si vás pozvat k účasti na mezinárodní konferenci Hydroizolace, která se bude konat v hotelu Galant v Mikulově ve dnech 10.–11. 12. 2019. Již od roku 1990 probíhaly konference Hydroizolace a vozovky na mostech. Problematika hydroizolací inženýrských staveb byla po letech rozšířena také o pozemní stavby a nyní se tímto významným, úzce specializovaným stavebním oborem tato konference zabývá komplexně pod novým, stručným, ale výstižným názvem: Hydroizolace 2019. Pořadatelem je Topwet, s. r. o., organizátorem Ing. Hana Némethová – KB konzult.

Hlavní témata a cíle konference:
Hydroizolace mostů, tunelů a dalších inženýrských staveb
– Současný stav přípravy a výstavby mostů na dálnicích, silnicích a železnicích
– Novinky v legislativě, technických a technologických předpisech
– Materiálové a technologické novinky v oboru
– Materiálové a technologické novinky v oborech příbuzných
– Významné stavby se zajímavým řešením hydroizolačních souvrství

Hydroizolace pozemních a průmyslových staveb
– Hydroizolace spodní stavby a technologických objektů
– Hydroizolace a střešní pláště plochých střech a technologie související
– Materiálové a technologické novinky v oboru
– Problematika projekce, přípravy, rozpočtování a kvality v oboru
– Významné stavby se zajímavým řešením hydroizolačních souvrství

Součástí programu jsou také workshopy významných výrobců a dodavatelů hydroizolačních materiálů a kompletních technologií a tradičně i neformální výměna zkušeností účastníků konference z řad investorů, projektantů, zhotovitelů, jakož i pracovníků vysokých škol, zkušebních ústavů a dalších odborných pracovišť. Také v tomto ročníku se v programu objeví špičkoví přednášející s aktuálními příspěvky z teorie i praxe.

Účastníci letošního ročníku se mohou těšit na obecné informace z oboru výstavby a rekonstrukcí mostů, samozřejmě se zaměřením na jejich izolační systémy, a dále na zajímavé přednášky z oblasti izolací staveb proti vlhkosti a vodě a z oboru střešních plášťů plochých i šikmých střech. A samozřejmě také na doprovodnou výstavu, která bude probíhat po celou dobu akce v předsálí jednacího sálu.

Odborný garant pro obor mosty a inženýrské stavby:
Ing. Karel Matějů, CSc.

Odborní garanti pro obor pozemní stavby:
Ing. Jan Plachý, Ph.D., a Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.

Při příležitosti konference bude vydán sborník odborných příspěvků. K přihlášení odborného příspěvku je na www.konferencehydroizolace.cz možno využít on-line formulář nebo formulář v PDF v sekci Ke stažení. Podrobnosti o programu a on-line přihlášku najdete též na www.konferencehydroizolace.cz.

wd podle podkladů organizátora