Konference, semináře

Povodeň a město – téma 18. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství 2013

Dne 7. června 2013 pořádá ČKAIT a ČSSI v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech 18. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2013. Tématem letošního ročníku je Povodeň a město.
Když Vědecká rada konference v roce 2012 volila nejvhodnější téma pro mezinárodní konferenci v roce 2013, rozhodla se upozornit i po deseti letech od posledních ničivých povodní v roce 2002 na fenomén Povodeň a město. Pokládala za důležité, připomenout – zejména technické veřejnosti – tuto důležitou problematiku života a rozvoje měst v době škrtů a úspor veřejných investic.
V roce 2012 členové vědecké rady mezinárodní konference netušili, že je příroda sama předběhne o několik dní a upozorní svým drsným způsobem na tuto skutečnost jak technickou, tak i širokou veřejnost, a to nejen v naší republice.
Z konference, která byla připravována celý rok jako připomínka městských inženýrů na problematiku nežádoucí vody ve městě, se bohužel stala žhavá aktualita.
Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Je určena pro autorizované osoby, zejména v oboru „Městské inženýrství“ a dále pro pracovníky státní správy, zástupce samosprávy, studující stavebních fakult vysokých škol, hlavně oboru městské inženýrství, pro projektanty i dodavatele.

Program a další podrobnosti najdete zde.
 

Kontaktní adresa pořadatele:
OK ČKAIT Karlovy Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary
fax/tel.: 353 234 634

 
tisková zpráva, wd