Konference, semináře

Posuzování životního cyklu materiálů a produktů

Společnost Happy Materials pořádá v rámci cyklu Materiologie další přednášku, tentokrát na téma Posuzování životního cyklu materiálů a produktů. Přednáška se koná 15. 2. 2012 od 10 hodin v budově VŠUP (náměstí Jana Palacha 80, Praha 1).
Přednášejícím bude doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Moderní přístup ke snižování ekologických dopadů lidské činnosti již nespočívá pouze v zákazech vstupu do chráněných území či v omezování činnosti průmyslových podniků. Ukazuje se, že uživatel průmyslových výrobků je vlastně klíčovým elementem, který svým spotřebitelským chováním určuje, zda ten či onen výrobek bude představovat větší či menší zátěž prostředí. Rovněž se ukazuje, že již ve fázi navrhování samotných výrobků, při volbě, z jakých materiálů budou vyrobeny a jaké budou mít technické i ergonomické vlastnosti, je předznamenáno až 80 % budoucích ekologických dopadů. Ochrana životního prostředí se tedy v budoucnu bude provádět i v designerských studiích – volbou funkčních vlastností, materiálového složení či energetické náročnosti. Nástrojem, jak hodnotit ekologické dopady výrobků již ve fázi designu je metoda posuzování životního cyklu – LCA. Tato přednáška seznámí posluchače s principy metody LCA, s jejím aplikačním potenciálem v ekodesignu a ukáže několik zajímavých příkladů z praxe.
Přednáška proběhne v českém jazyce.
V rámci podpory grantem EU je účast na přednáškách zdarma. Podmínkou je pouze předchozí registrace a rezervace místa prostřednictvím e-mailu info@happymaterials.com.
mi podle podkladú pořadatele