Konference, semináře

Poslední volná místa pro registraci na konferenci IZOLACE 2012

Společnost A.W.A.L., organizátor tradiční konference Izolace, upozorňuje, že zbývají poslední volná místa pro účast. Konference, letos s tématem „Střešní pláště – od základů k novinkám“, se koná 8. února 2012 od 9 h v konferenčním sále PVA v Letňanech, Praha 9. Ukončení registrace je už DNES – v pátek 27. 1. 2012.
Zaregistrovat se můžete na www.izolace.cz/konference.
 
Základní připravovaná témata:
● Vývoj poznání v oblasti střech – tři generace ČSN Navrhování střech,
● Navrhování střešních plášťů z pohledu nových technických norem,
● Nové trendy stavební tepelné techniky a energetiky v souvislosti se střešními plášti,
● Střešní pláště a zatížení větrem – prevence defektů,
● Praktické zkušenosti se zpracováním kotevních plánů pro ploché střechy,
● Zkušenosti po roce zavedení impedanční defektoskopie a měření vlhkosti v ČR,
● Testování hydroizolačních materiálů – rozhodující zkoušky,
● Difúzně otevřené a tepelně akumulační konstrukce střešních plášťů,
● Vyhlášení výsledků a předání cen Memoriálu Antonína Fajkoše,
● Stavebně fyzikální chování střešních plášťů s obráceným pořadím vrstev,
● Systémový návrh a realizace inverzních plochých střech s hydrofóbní separační fólií,
● Měření vlhkosti podlahových a podkladních konstrukcí jako základní veličiny kvalitního provedení,
● Sanace šikmých střešních plášťů,
● Právní důsledky poruch konstrukcí,
● Statistika nákladovosti odstraňování reklamačních vad s ohledem na vodotěsné izolace,
● Nejvíce problematický detail pochozích střešních plášťů z architektonického a funkčního hlediska,
● Systém přímého natavování asfaltových pásů na minerálně vláknité desky.
 
Konference je opět zaměřena na cílové skupiny z řad projektantů, investorů, zástupců bytových družstev, ale také stavebních dozorů a malých stavebníků a je vždy zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Podrobný program najdete ZDE.
wd s použitím podkladů organizátora