Konference, semináře

Poslední možnost zvýhodněného přihlášení na konferenci Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti

Připomínáme, že pouze do pátku 31. 10. 2014 se lze k účasti na jubilejním X. ročníku celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti přihlásit za zvýhodněnou cenu 150 Kč. Konference se uskuteční 11. a 12. listopadu tradičně v Hradci Králové.

Díky ohlasům především odborné veřejnosti a účastníků z řad státní správy a samosprávy byly k tradičním tématům zařazeny přednášky z těchto oblastí:

• změny ve formě veřejné podpory a dotací poskytovaných v programovém období 2014–2020 jak na rekonstrukci, tak na novou výstavbu bytových domů, budov občanské vybavenosti a dalších budov ve vlastnictví státu, samospráv a privátního sektoru;
• aktuální informace k plánovanému rozšíření programu Nová Zelená úsporám i na bytové domy;
• dodržování požadavku na zajištění výměny vzduchu v místnostech u zateplovaných objektů;
• dopady legislativních změn (revize novely zákona č. 406/2000 Sb., o úsporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2007) na navrhování a provádění rekonstrukcí budov;
• sanace zateplovacích systémů, novelizace norem pro zdvojování zateplovacích systémů;
• zkušenosti expertů s přípravou podkladů pro provádění staveb a následnou realizací staveb.

Celý program a bližší informace o konferenci naleznete zde nebo na webu konference www.regeneracebytovehofondu.cz.

tisková zpráva