Konference, semináře

Pasivní domy 2014

Již 10. ročník konference Pasivní domy s jedinečnou účastí mezinárodních odborníků se uskuteční ve dnech 31. října–1. listopadu 2014 v Kongresovém centru v Brně. Až do 15. září je možné se na konferenci přihlásit za zvýhodněnou cenu.

Mezi probíranými tématy budou například možnosti pasivního standardu v rekonstrukcích nejen historických budov, trendy ve větrání a využívání obnovitelných zdrojů v pasivních domech nebo regionální podpora energeticky efektivního stavebnictví.
Program
Pátek 31. 10. 2014
● Diana Ürge-Vorsatz: Energy efficient buildings – an important opportunity to mitigate climate change (Energeticky efektivní budovy: významná příležitost k omezení klimatických změn);
● Zástupce MŽP: Představení chystaných podpor úspor energie v budovách (NZÚ, OPŽP);
● Grégoire Clerfayt: 2015 – Brussels goes passive – from stimulation to regulation (2015: Brusel v pasivním: od stimulace k regulaci);
● Zástupce MPO: Renovační strategie ČR;
● Alexandra Troi: Energy efficiency of windows in historic buildings (Energetická efektivita oken v historických budovách);
● Michal Hučík: Renovace bytového domu Galašova, Brno;
● Rainer Pfluger: Latest progress in ventilation systems worldwide (Aktuální celosvětové trendy v oblasti větracích systémů);
● Radek Peška: Zkušenosti s větráním, trendy, co se osvědčilo apod.;
● Gabriel Rojas-Kopeinig: Kaskadenlüftung – Luftaustauschwirkungsgrad in Wohnzimmern ohne eigene Zu- und Abluft;
● Tomáš Matuška: Solární fototermický a fotovoltaický ohřev vody;
● Tomáš Vocílka: Netradiční řešení fotovoltaického ohřevu, ekonomika fotovoltaického ohřevu;
● Juraj Hazucha: PHPP 8.5 CZ;
● Harald Malzer: DesignPH – 3D passive house design tool (Software designPH: 3D navrhovací nástroj pro pasivní domy).
Sobota 1. 11. 2014, Fórum expertů
Blok č. 1 – Osazování oken v pasivních domech a související problémy; moderátor: Tomáš Mansbart, experti: Jiří Čech, Rostislav Kubíček;
Blok č. 2 – Efektivní větrání pasivních domů; moderátor: Juraj Hazucha; experti: Pavel Minář, Radek Peška.
Podrobné informace o konferenci a formulář přihlášky najdete na www.konference.pasivnidomy.cz.
mi podle podkladů pořadatele