Konference, semináře

Oslavy 150. výročí založení SIA byly zahájeny koncertem a mezinárodní konferencí

Dne 15. října byly v Plzni v sále Měšťanské besedy zahájeny oslavy 150. výročí založení SIA, a to slavnostním koncertem Karlovarského symfonického orchestru, nejstaršího orchestru na území Čech a jedním z nejstarších na celém světě. Koncert předcházel hlavní odborné akci oslav, kterou byla konference Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi, která se uskutečnila následující den v nově otevřeném CENTRU STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ Národního technického muzea v Plasích.

Záštitu nad pořádáním konference převzali ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a ministr kultury Mgr. Daniel Herman. Konference, na které vystoupili přední odborníci z České republiky, Slovenska, Rakouska, Saska, Bavorska a Polska, byla účastníky hodnocena velice kladně a splnila své poslání. Byla posouzena nejvhodnější řešení obrany našich sousedících zemí jak proti povodním, tak proti suchu.

Jediným nedostatkem v průběhu konference byla nepřítomnost oponentů technických řešení – zástupců „zelených“. Je však příznačné, že právě tyto komunity, které brání realizaci inženýry navrhovaných opatření, se takovýchto konferencí nezúčastňují. Příznačný je i přístup našeho Ministerstva životního prostředí, které na naši výzvu k převzetí záštity reagovalo následujícím prohlášením ředitele sekce ministra Ing. Václava Smrže:

Konference Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi„Dovoluji si odpovědět na Vaši žádost o převzetí záštity nad připravovanou konferencí Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi. I když si uvědomujeme všechny důležité aspekty a dopady tohoto projektu, po posouzení Vaší žádosti v odborných sekcích Ministerstva životního prostředí nebylo udělení záštity doporučeno. Při udělování záštit na prvním místě zohledňujeme primárně ochranu životního prostředí.“

Je škoda, že pracovníci ministerstva příležitost seznámit se s názory předních evropských odborníků nevyužili a nereagovali ani na pozvánku pro čestného hosta z jejich úřadu, kterou jsme panu ministrovi odeslali. Na konferenci proto nebyl z Ministerstva životního prostředí přítomen nikdo.

Svatopluk Zídek, ČKAIT + ČSSI, hlavní organizátor konference