Konference, semináře

OKNA & DVEŘE 2023

3. ročník konference ČKLOP se uskuteční opět v Litomyšli dne 5. 10. 2023

Třetí ročník konference ČKLOP je opět určen převážně výrobcům oken, montážním firmám, a výrobcům komponentů pro výrobu a montáž oken.
Registrace vstupenek bude spuštěna během srpna 2023.

Program 3. ročníku konference ČKLOP – OKNA & DVEŘE 2023


• Zahájení konference
Mgr. Zdeněk Veselý – generální ředitel, Česká agentura pro standardizaci

• Emisně nulové budovy a renovační strategie (od roku 2026 bude požadavek na emisně nulové budovy pro veřejné budovy) + ČSN 73 0540-2
Ing. Michal Čejka – certifikovaný projektant pasivních domů

• Zábradelní norma ČSN 74 3305 – různé cesty ke správnému návrhu zasklení
Ing. Roman Šnajdr – předseda Technické komise ČKLOP; technický konzultant Sipral a.s.

• Postup tvorby LCA a EPD pro skupinu výrobků – okna a dveře
Ing. Alexander Trinner – ředitel pobočky, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

• Bezpečnostní systémy – okna, dveře, fasády – bezpečnostní kování
Jan Koktan, TREZOR TEST s.r.o.

• 
Energetická renovace budov
Ing. Michal Šopík – předseda ADMD

• Sklo – Vliv různého zasklení na prostředí v interiéru stavby + Technická podpora při návrhu zasklení z pohledu praxe
Ing. Pavel Nečas – projektový manažer, SAINT-GOBAIN GLASS

• Sklo a akustika. Principy. Limity zasklení a souvislosti.
Ing. Pavel Nečas – projektový manažer, SAINT-GOBAIN GLASS

• Úskalí návrhu a provádění Bay window v podmínkách ČR
Ing. Jan Klečka – vedoucí útvaru technologií a materiálu, Metrostav a.s.

• Dřevo jak jej (možná)  neznáme
Ing. Mgr. Marek Polášek, Ph.D. – dřevařský inženýr, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Praze

• Výběr správné kotvící techniky, jejího správného použití, správného výběru, správného vrtání, použití vrtáků – správné postupy
Jaroslav Pavlík – produktový specialita, Würth, spol. s r.o.

• Údržba a servis oken od instalace až po jejich dlouhodobé užívání
Ing. František Hroch – vedoucí divize POK, Pavel Dvořák – divize Eurookna, PKS okna a.s.

• Předsazená montáž oken. Proč, kdy, specifika montáže, systémy na trhu
Stanislav Jirák – vedoucí technického oddělení, Tremco CPG s.r.o.

• Al konstrukce – Rohová řešení 
Ing. Vilém Měrka – vedoucí prodeje hliníkových systémů, SCHÜCO International KG

Více informací na stránkách pořadatele: ČKLOP