Konference, semináře

Ohlédnutí za seminářem Vnitřní prostředí budov

V pořadí druhý seminář z cyklu Smart City 2014 tentokrát na téma Vnitřní prostředí budov proběhl dne 11. 3. 2014 v konferenčním centru areálu společnosti INFRACLIMA v Zápech za účastí více než 80 zainteresovaných odborníků; zástupců akademické, podnikatelské sféry, státní správy, odborných médií a řady oborových organizací.
 
Informační program Smart City byl oponován Technologickou agenturou ČR a je precizován v kooperaci s MPO ČR, MŽP ČR, MD ČR, MMR ČR, ČVUT v Praze, VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně, TPUE, TC AV ČR a zástupci dalších oborových institucí; v přípravném výboru působí řada předních odborníků na energetiku, dopravu a nízkoenergetické a pasivní stavění.
Cyklus seminářů Smart City organizuje společnost TOP EXPO CZ.
Hosty přivítali v konferenčním sále v Zápech jednatel a vedoucí projektu INFRACLIMA Michal Rybář, za SPS ČR viceprezident Pavel Ševčík a za MPO ČR Vladimír Vlk. Snižování energetické náročnosti a kvalitě vnitřního prostředí budov byla věnovaná úvodní prezentace Karla Kabeleho, vedoucího katedry TZB z FSv ČVUT v Praze. Veronika Korittová z Technologického centra AV ČR navázala prezentací věnovanou Programu Horizont 2020 – společenská výzva „Zajištěná, čistá a účinná energie“. Jiří Šámal, projektant INFRACLIMY, představil nabízené řešení této společnosti umožňující dosažení úspor energie, udržování celoroční tepelné pohody a zdravého bydlení, tj. technologii INFRACLIMA, která ta stojí na třech pilířích: nízkoteplotní vodní soustavě tvořená z kapilárních rohoží, sluneční energii jako hlavním zdroji tepla a tepelném čerpadle s využitím nízkopotenciální energie země nebo vody. Představeny byly konkrétní realizace v ČR i zahraničí a vlastní zařízení v provozu bylo možno shlédnout v rámci exkurze po multifunkční budově v Zápech.
Moderování druhého bloku semináře se ujal Jiří Hirš, vedoucí ústavu TZB Fakulty stavební VUT v Brně. Zuzana Mathauserová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí SZÚ, podrobně referovala o problematice mikroklimatu uvnitř budov a souvisejících zdravotních aspektech. Ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby Josef Hendrych a Jiří Jeřábek z 2. léčebného oddělení RÚ Kladruby prezentovali své zkušenosti s vlivem vnitřního prostředí budov na zdravotní stav pacientů a představili rekonstruované prostory s využitím technologie INFRACLIMA.
Veškeré prezentace ze semináře jsou dostupné na adrese www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2014/infraclima/infraclima-prednasky/
tisková zpráva