Konference, semináře

Odborné semináře Knauf v roce 2014

Společnost Knauf Praha pořádá i v letošním roce řadu seminářů a školení.
Systémy suché výstavby – základní školení
21. 1., 9–15 h, Akademie Knauf, Mladoboleslavská 949, Praha 9
28. 1., 9–15 h, HClub Penzion, Wolkerova 22, Prostějov
5. 2., 9–15 h, Knauf – zasedací místnost, Modřická 56, Moravany u Brna
Účastníci školení se seznámí s přehledem systémů suché výstavby a s jejich výhodami oproti tradičním
konstrukcím, dále s produkty pro příčky, podhledy a suché podlahy. Dalšími tématy semináře je provádění
příček a předsazených stěn, podhledů a suchých podlah, stejně jako práce s technickými listy. Praktická část je
zaměřena na předvedení a montáž vybraných konstrukcí.
 
Materiály pro opravu betonových konstrukcí (TS – Tief Sanierung)
5. 2., 9–15 h, Akademie Knauf, Mladoboleslavská 949, Praha 9
V rámci školení se posluchači seznámí s rozdělením výrobků pro sanace betonových konstrukcí. Tématem jsou
i betonové konstrukce z hlediska charakteru namáhání, fyzikálně-chemické a mechanické předpoklady pro
úspěšnou sanaci, legislativní podklady při sanaci betonových konstrukcí. V praktické části si vyzkouší práci
s materiály Knauf TS a TS Colors.
 
Akademie zateplování*
30. 1., 9–15 h, VŠB, Aula VŠB, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba
4. 2., 9–15 h, BVV – Rotunda, Výstaviště 1, Brno
6. 2., 9–15 h, SOŠ stavební, Učňovská ul., Praha 9
Účastníci Akademie dostanou praktické informace o dopadech nové legislativy do stavební praxe, seznámí se
s požadavky a podmínkami dotačního programu Nová zelená úsporám či jak dosáhnout maximální efektivity
zateplení a jak předcházet nejčastějším vadám. Zároveň dostanou informace týkající se současných technických
možností použití izolace v obvodových pláštích, střechách a dřevostavbách. Přednášky zahrnují i nové poznatky
z návrhů projektů a samotné realizace.
 
Zateplování v praxi*
11. 2., 7.30–14 h, Hotel Moskva, nám. Práce 2512, Zlín
19. 2., 7.30–14 h, Jihočeská univerzita, Vančurova 2904, Tábor
21. 2., 7.30–14 h DK Dukla, Gorkého 2573, Pardubice
28. 2., 7.30–14 h, SOŠ stavební, Učňovská ul., Praha 9
7. 3., 7.30–14 h, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem
Program je zaměřen na provádění zateplení fasád kontaktních i provětrávaných a vnitřních konstrukcí, tedy
podlah, podhledů a příček. Poslední část školení je věnována šikmým střechám. Součástí kurzů jsou krátké
teoretické přednášky. V praktické části si budou moci všichni účastníci jednotlivé postupy osobně vyzkoušet.
 
* Tato školení jsou pořádána ve spolupráci s Knauf Insulation a jsou osvobozena od účastnického poplatku.
 
Přihlášení je možné pouze elektronicky prostřednictvím on-line formuláře ZDE.
 
Organizační informace:
Informace ohledně podmínek účasti, způsobu přihlašování a platby získáte na www.knauf.cz.
V případě dotazů kontaktujte firmu:
Romana Lásková
marketing koordinátor
Tel.: +420 272 110 171
Mobil: +420 733 100 511
 

wd s použitím podkladů organizátora