Konference, semináře

Odborné kurzy Betonconsultu v květnu a v červnu 2014

Společnost Betonconsult zve na odborné kurzy pro stavebnictví, které se konají v květnu a v červnu 2014 v Praze a které posluchačům představí nejen nové informace a zkušenosti špičkových odborníků, ale i aktuální legislativní změny, které významným způsobem ovlivňují sektor stavebnictví.
Kromě zaměření na problematiku vad a poruch staveb jsou rovněž připraveny kurzy zaměřené na aktuální legislativní požadavky, a to zejména s ohledem na nový občanský zákoník, platný od 1. 1. 2014: stavební veřejné zakázky, vlastnictví nemovitostí, korporátní právo.
Kurzy se konají v prostorách Konferenčního centra VŠCHT v Praze 4-Kunraticích. Všechny jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.
Kurzy jsou určeny všem pracovníkům ve stavebnictví – pracovníkům stavebních a aplikačních firem, inženýrům, projektantům, architektům, pracovníkům investičních útvarů i státních orgánů, studentům vysokých škol a široké odborné veřejnosti.
 
14. 5. 2014
Dodavatel (zájemce, uchazeč) v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce a na dodávky a služby související s těmito pracemi
15. 5. 2014
Vlastnictví nemovitostí a další věcná práva po změnách občanského zákoníku a katastrálního zákona od 1. 1. 2014
19.–20. 5. 2014
Vady a poruchy staveb – poučení z chyb. Obalové a kompletační konstrukce
10. 6. 2014
Odpovědnost a odměňování statutárních orgánů ve společnostech podnikajících ve stavebnictví po změnách legislativy
 
Kontakty:
Betonconsult, s. r. o.
Na Veselí 45, Praha 4
tel. +420 603 968 821.
 

tisková zpráva