Konference, semináře

Obsaďte poslední místa na konferenci Energetická sanace stávajících budov v ČR

Poslední volná místa jsou na konferenci Energetická sanace stávajících budov v ČR, kterou pořádá společnost NETSCI GmbH a Energetická Agentura Nisa ve spolupráci s Envi A., o. p. s., a za podpory Deutsche Bundesstiftung Umwelt ve dnech 10.–11. ledna 2011 v Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal 10, Ostritz, Německo (pouze 2 hodiny autem od Prahy).
Základní body programu:
• stav budov v ČR,
• odhad potenciálu z energetického hlediska,
• stavebně právní požadavky při sanaci budov,
• exkurze do energeticky sanované školy, Olbersdorf.
 
Energetická sanace budov je ve výsledku vždy situací Win – Win. A to především při aktuálním a v budoucnu očekávaném rostoucím vývoji cen energií, a to jak z hlediska hospodaření podniku, tak i z hlediska národohospodářského. V okrese Görlitz existuje k tomuto tématu již mnoho teoretických a praktických zkušeností. Avšak již i v České republice existují snahy co nejdříve využít potenciál energetických úspor prostřednictvím energeticky optimalizované sanace stávajících budov. Tyto potenciály by se měly uchopit a využít dostupné zkušenosti okresu Görlitz pro výměnu zkušeností s naším českým partnerem.
 
Více informací o programu, podmínkách účasti a on-line přihlášku najdete zde. Konference je ZDARMA, pořadatel hradí ubytování i občerstvení.
tisková zpráva