Konference, semináře

O Wienerberger fórum 2011 byl obrovský zájem

O sérii seminářů Wienerberger fórum byl letos enormní zájem. S velkým ohlasem se setkaly přednášky o energetické náročnosti staveb ve spojitosti s náklady na výstavbu, tematika chyb na hrubých stavbách či posuzování staveb podle Eurokódu 8.
Na seminářích, které uspořádala společnost Wienerberger cihlářský průmysl v celkem šesti městech, praskaly sály ve švech. Na Wienerberger fórum se totiž v letošním roce zaregistrovalo více než 3000 architektů, projektantů, zástupců stavebních firem i odborných pracovníků stavebních úřadů. Kapacita rezervovaných sálů v Praze a Brně nestačila, takže mnozí ze zájemců využili možnosti zúčastnit se akce v některém z jiných měst.
 
Software AmQuake
Přímo na seminářích vyvolalo velký zájem téma seizmicity a k tomu se vztahujícího Eurokódu 8 a jeho Národní přílohy. V rámci semináře byl také představen software AmQuake, vyvinutý firmou Červenka Consulting, s. r. o., ve spolupráci se společností Wienerberger, který nabízí účinný nástroj pro rychlé a spolehlivé posuzování staveb podle Eurokódu 8.
 
Diskuse i ukázky z praxe
S tradičně velkým ohlasem se setkaly přednášky věnované tematice chyb na hrubých stavbách, příčinám jejich vzniku a možnostem řešení. „Projektanti si velmi cení možnosti poučit se na chybách jiných,“ uvádí ing. Ivo Petrášek, hlavní statik Wienerberger. „V rámci diskusí v závěru přednášek pak sami přicházejí s problémem, s nímž potřebují poradit. Semináře tak pro ně slouží i jako možnost osobní konzultace různých technických řešení.“
 
Rohové okno s venkovní roletou a žaluzií za 9 minut
Součástí fóra byla i tentokrát praktická ukázka. Fragment zdiva s rohovým oknem za použití překladů Vario vhodných pro osazení venkovních rolet i žaluzií se podařilo ve dvou lidech a s doprovodným komentářem postavit už za 9 minut. A to včetně montáže oken, rolety a žaluzie. V ČR se přitom jedná o zcela nové a jedinečné řešení tohoto konstrukčního prvku. Je přitom reakcí na poptávku architektů i stavebníků, kteří chtěli takové stavební řešení rohového okna, které splňuje všechny technické požadavky a zároveň je realizačně co nejjednodušší.
Více informací naleznete na www.wienerbergerFORUM.cz.
tisková zpráva