Konference, semináře

Nové požadavky na návrh EPS v požárněbezpečnostním řešení stavby

STUDIO AXIS pořádá 7. 3. 2012 v Praze 9 seminář, který je určen především pro zpracovatele požárněbezpečnostních řešení, autorizované techniky a inženýry požární bezpečnosti staveb, autorizované inženýry pro pozemní a dopravní stavby, preventisty HZS a všechny zájemce o navrhování elektrické požární signalizace (EPS) podle nových norem ČSN 73 0875:2011ČSN 34 2710:2011.
Seminář poskytne základní přehled o normativních požadavcích na návrh EPS a účastníci získají celkový přehled o možnostech EPS, o dostupných čidlech, zařízeních a systémech EPS a jejich použití podle nových norem ČSN 73 0875:2011ČSN 34 2710:2011.
Přednášející:
● Ing. Petr Boháč, autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb, člen TNK27, zpracovatel ČSN 73 0875:2011: Nové požadavky na návrh EPS v PBŘ.
● Ing. Slavomír Entler, autorizovaný inženýr v oborech technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení a požární bezpečnost staveb: Úvod do moderní EPS.
 
Obsah semináře:
● Požadavky na návrh EPS v PBŘ podle nové ČSN 73 0875:2011
● Fyzikální principy čidel EPS, přehled a použití dostupných detektorů
● Druhy a typy systémů EPS
● EPS a datové sítě, počítačové nadstavby EPS
● Integrace EPS a SHZ
● Součinnost PBZ řízená EPS, součinnost se zásahovou jednotkou HZS
 
Seminář je pořádán ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).
Program a on-line přihlášku najdete na www.studioaxis.cz.
mi podle podkladů pořadatele