Konference, semináře

Nová témata na konferenci Regenerace bytového fondu

Termín konání IX. ročníku celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti se blíží. Konference se uskuteční 12. a 13. listopadu 2013, tradičně v Hradci Králové. Po neschválení dokumentace programu Nová Zelená úsporám vládou na jejím zasedání dne 23. 10. budeme na konferenci očekávat aktuální informace o budoucnosti programu podporujícího snižování energetické náročnosti budov v ČR.
Svoji účast přislíbili zástupci Státního fondu životního prostředí i Státního fondu rozvoje bydlení. Díky ohlasům především odborné veřejnosti a účastníků konference byly k tradičním tématům zařazeny přednášky z těchto oblastí:
• Očekávané změny ve formě veřejné podpory a dotací poskytovaných na rekonstrukci, novou výstavbu nebo snižování energetické náročnosti bytových domů a staveb občanské vybavenosti;
• Povodně 2013 – zkušenosti ze sanace zasažených budov a prevence před opakováním chyb ze sanací po povodních v roce 2002 a 2006;
• Oceňování stavebních prací – předpokládaná a skutečná cena díla, minimalizace rozdílů při zpracování rozpočtů;
• Kontroly Státní energetické inspekce dodržování zákona o hospodaření energií zvláště u bytových domů a veřejných budov;
• Dopady legislativních změn (revize novely zákona č. 406/2000 Sb. o úsporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2007) na navrhování a provádění rekonstrukcí budov;
• Budoucnost energeticky úsporných budov u bytové výstavby a veřejných budov;
• Sanace zateplovacích systémů.
 
Celý program a bližší informace o konferenci naleznete zde.

tisková zpráva