Konference, semináře

Navrhovanie betónových konštrukcií a mostov podľa eurokódov

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, katedra betonových konstrukcí a mostů Stavební fakulty pořádá ve dnech 12.–13. září 2011 seminář Navrhovanie betónových konštrukcií a mostov podľa eurokódov. Seminář se koná v hotelu Austria Trend (Vysoká 2A, Bratislava-Staré Mesto).
Současná stavební praxe inklinuje k využití výhod eurokódů při navrhování inženýrských staveb a moctů. Konference se zaměří především na používání norem EN 1991-2, EN 1992-1-1EN 1992-2. Tyto normy už byly zavedeny jako národní v řadě evropských zemí a první zkušenosti s jejich používáním v praxi jsou již k dispozici.
 
Tematické okruhy konference
● Pozadí eurokódů,
● Zkušenosti s národními přílohami;
● Zkušenosti s praktickou aplikacé eurokódů;
● Návrhy na zlepšení a revize.
 
Seminář sa koná v spolupráci s ČVUT Praha a s TU Vídeň. Jednacím jazykem je angličtina. Podrobný program, registrační formulář a další informace najdete na webu konference www.enconcrete.sk.
 
Kontakt
Slovenská technická univerzita v Bratislave   
Stavebná fakulta, katedra betónových konštrukcií a mostov
Radlinského 11, 813 68 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 259 274 382,
Fax: +421 252 926 213
 
mi podle podkladů pořadatele