Konference, semináře

Navrhování betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1

První mezinárodní workshop Navrhování betonových konstrukcí podle EN 1992-1-1 se uskuteční 16.–17. září 2010 v Masarykově koleji v Praze. Z důvodu k ukončení platnosti původních národních norem ČSN k 31. březnu 2010 a jejich nahrazení ČSN EN Eurokódy vás katedra betonových a zděných konstrukcí Stavební fakulty ČVUT v Praze srdečně zve na workshop s cílem informovat o úskalích a nejednoznačnosti výkladu EN 1992-1-1.

Program

Workshop je zaměřen na navrhování betonových konstrukcí dle EN 1992-1-1 (Eurokódu 2). Hlavním cílem je výměna zkušeností získaných při navrhování podle této normy. Budou zde zmíněny podklady, z nichž vychází EN 1992-1-1 a uvedeny hlavní rysy národních příloh členských států. Budou předvedeny praktické pomůcky pro navrhování (pro účastníky na CD součástí sborníku příspěvků).

Workshopu se zúčastní zpracovatelé této normy, přední odborníci evropských univerzit, jakož i zkušení projektanti, kteří pracují v oboru navrhování betonových konstrukcí. Na základě výměny názorů a zkušeností by měly z diskuse vyplynout náměty na zlepšení normových ustanovení, které budou podkladem pro revizi normy v roce 2015.
Program workshopu je rozdělen do pěti sekcí, v rámci kterých bude předneseno 28 prezentací. Dalších 13 odborných příspěvků bude představeno formou posteru. Prostor k diskusím bude nejen přímo během programu workshopu, ale i na společenském večeru v botelu Admirál.
 
Podpora organizací
Workshop se koná pod záštitou mezinárodních organizací: fib – federation internationale du beton, CEN – European Committee for Standartization, JRC – Joint Research Centre – European Commission a dále je podporován ÚNMZ, ČKAIT a ČBS ČSSI.
 
Kontakt
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí
Thákurova 7,
166 29 Praha 6
Tel.: +420 224 354 633
Fax: +420 233 335 797
E-mail: dcs2010@fsv.cvut.cz
 

Podrobnější informace o workshopu včetně programu naleznete na internetových stránkách: http://concrete.fsv.cvut.cz/dcs2010.