Konference, semináře

Mosty 2013

Již pravidelnou součástí Stavebních veletrhů Brno je mezinárodní sympozium Mosty. Stejně tomu bude i letos – sympozium se uskuteční ve dnech 25. a 26. dubna 2013 v prostorách hotelu Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno.
 
Tematické okruhy
Okruh I. – Mostní objekty v ČR – výstavba, správa a údržba, normy
● Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba
● Plánování a financování mostních staveb
● Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy
● Příčiny vad a poruch mostních objektů a jejich důsledky
Okruh II. – Mosty v Evropě a ve světě
● Informace o odborných zahraničních akcích
● Věda a výzkum – příklady projektů
● Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostních konstrukcí
● Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mostní objekty
● Havárie mostů – příklady
Okruh III. – Mosty v ČR – věda a výzkum
● Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly
● Životnost mostů – vliv z hlediska zvolených materiálů a konstrukčních systémů
Okruh IV. – Mosty v ČR – projekty a realizace
● Příklady projektů novostaveb, přestaveb a oprav mostů
● Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
● Příslušenství mostů
 
Na sympoziu budou uděleny diplomy Mostní dílo 2011 v kategoriích Novostavba a Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty. Oceňovány jsou stavby, které se po dobu dvou let osvědčily v provozu.
Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA – 4 body.
Podrobnější informace a přihlášku najdete zde.
 
Sekretariát sympozia
SEKURKON, s. r. o., kancelář Brno
Šumavská 31, 602 00 Brno
Tel. 549 131 555
mi podle podkladů pořadatele