Konference, semináře

Mosty 2010

Ve dnech 14.–16. 4. 2010 se v hotelu Voroněž
v Brně uskuteční 15. mezinárodní sympozium MOSTY
2010. Konference je součástí doprovodného programu
mezinárodního stavebního veletrhu IBF.

Cílem 15. mezinárodního sympozia je seznámit tradiční
formou širokou technickou veřejnost s nejnovějšími poznatky
souvisejícími s mosty pozemních komunikací a drážními
mosty v České republice i v zahraničí. Na sympoziu
budou uděleny čestné tituly Mostní dílo 2008
v kategoriích NovostavbaOprava nebo
přestavba
.
Sympozium je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání
členů ČKAIT.
 
Přednáškové bloky – vypsaná témata
Blok I. – Mostní objekty v ČR – stanoviska
centrálních institucí
* Plánování a financování mostních staveb, využití zdrojů
EU
* Platná legislativa, normy, předpisy a jejich návaznost
na evropské normy
* Stav dálničních, silničních a drážních mostů
v ČR
* Výsledky petice Mosty – věc veřejná
* Příčiny vad a poruch mostních objektů a jejich
důsledky
Blok II. – Mosty v Evropě a ve
světě
* Informace o odborných zahraničních akcích
* Věda a výzkum – příklady projektů
* Příklady realizovaných významných nových
i rekonstruovaných mostních konstrukcí
* Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mostní
objekty
* Havárie mostů – příklady
Blok III. – Mosty v ČR – věda
a výzkum
* Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí,
výzkumné úkoly
* Životnost mostů – vliv z hlediska zvolených materiálů
a konstrukčních systémů
Blok IV. – Mosty v ČR – projekty
a realizace
* Příklady projektů novostaveb, přestaveb a oprav
mostů
* Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
* Příslušenství mostů
 
Organizační zajištění
SEKURKON, s. r. o., pobočka Brno
Magda Kytnerová, Dana Baňochová
Šumavská 31, CZ 612 54 Brno
Tel.: 549 131 555
Fax: 541 236 510
Přihlášku a podrobné informace najdete
zde
.
mi