Konference, semináře

Kurz Vícepráce a změny při realizaci staveb

Betonconsult, s. r. o., pořádá dne 25. 4. 2018 odborný kurz Vícepráce a změny při realizaci staveb. Seminář je zaměřen na vznik tzv. víceprací při zhotovení stavebního díla a také na důležitou otázku, kdy vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení jejich ceny. Pozornost je soustředěna na praktické potřeby všech, kdo se mohou s vícepracemi setkat, ať už jako investoři nebo jako dodavatelé. Kurz se koná v Konferenčním centru VŠCHT, Praha 4-Kunratice, Chemická 952.

Přednáší:
Dr. Josef Černohlávek.

V odpoledních hodinách 25. 4. 2018 proběhne na stejném místě odborný kurz Nejaktuálnější témata veřejných zakázek – vícepráce atd. Při účasti na obou kurzech můžete získat zajímavou slevu na vložné.
Více informací a přihlášku najdete zde.

Všechny kurzy Betonconsultu jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o.
Na Veselí 45, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz
tel.: +420 602 508 571

wd