Konference, semináře

Kurz Sanace, hydroizolace a zesilování železobetonu

Betonconsult, s. r. o., pořádá dne 22. 5. 2017 v Plzni kurz Sanace, hydroizolace a zesilování železobetonu pomocí progresivních materiálů stavební chemie. Lektoři budou přednášet o trhlinách v železobetonu, aktuálních trendech v sanaci, možnostech hydroizolace staveb pomocí sekundární krystalizace a zesilování konstrukcí pomocí externě lepené FRP výztuže. Kurz se koná v Primavera hotel & congress centre, Nepomucká 128.

Kurz je vhodný zejména pro stavební inženýry a techniky činné ve výstavbě; autorizované stavební inženýry; pracovníky aplikačních firem; pracovníky stavebních firem a investičních útvarů; architekty, pracovníky inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; studenty vysokých škol a pro širokou odbornou veřejnost.

Přednášejí:
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Zdeněk Vávra, Jan Mandelík, Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.

Všechny kurzy Betonconsultu jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.

On-line přihlášku, informace o náplni kurzu a výši zvýhodněného vložného najdete zde.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., Na Veselí 45, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz; tel.: +420 602 508 571

wd