Konference, semináře

Kurz Pohledové betony

Společnost Betonconsult pořádá 21. 3. 2017 odborný kurz Pohledové betony. Kurz je zaměřen na požadavky na pohledové betony (bednění a separační prostředky, vliv výztuže, ukládání a ošetřování), příklady vad pohledových betonů, jejich příčiny a možnosti sanace, tuzemská technická pravidla, zahraniční směrnice. Místem konání je Konferenční centrum VŠCHT, Praha 4-Kunratice, Chemická 952.

Kurz je určeny všem pracovníkům ve stavebnictví – pracovníkům stavebních a aplikačních firem, inženýrům, projektantům, architektům, pracovníkům investičních útvarů i státních orgánů, studentům vysokých škol a široké odborné veřejnosti.

Přednášejí:
Doc. Ing. J. Dohnálek, Ing. M. Mazurová, Ing. J. Margoldová

Všechny kurzy Betonconsultu jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.

On-line přihlášku na kurz Pohledové betony a podrobnosti najdete zde.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o., Na Veselí 45, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz; tel.: +420 603 968 821

wd