Konference, semináře

Kurz Nejaktuálnější témata veřejných zakázek

Betonconsult, s. r. o., pořádá dne 25. 4. 2018 odborný kurz Nejaktuálnější témata veřejných zakázek – vícepráce atd. Seminář je zaměřen na nejfrekventovanější témata z problematiky veřejných zakázek ve stavebnictví – vícepráce a méněpráce, komunikace dodavatele a zadavatele, typická zadávací řízení a další. Témata jsou společná pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek. Lektor bude také přednášet o svých zkušenostech s nejčastěji řešenými problémy. Kurz se koná v Konferenčním centru VŠCHT, Praha 4-Kunratice, Chemická 952.

Přednáší:
JUDr. Vladimír Tögel

Na stejném místě proběhne dne 25. 4. 2018 také odborný kurz Vícepráce a změny při realizaci staveb. Při účasti na obou kurzech můžete získat zajímavou slevu na vložné.
Více informací a přihlášku najdete zde.

Všechny kurzy Betonconsultu jsou zařazeny do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA. Bodové hodnocení kurzů, podrobné informace o náplni kurzů a on-line přihlášky naleznete na www.betonconsult.cz/kurzy.

Kontakty:
Betonconsult, s. r. o.
Na Veselí 45, Praha 4
e-mail: kurzy@betonconsult.cz
tel.: +420 602 508 571

wd