Konference, semináře

Konference Zakládání staveb 2012

Česká geotechnická společnost ČSSI zve na jubilejní 40. výroční konferenci se zahraniční účastí Zakládání staveb 2012. Konference se koná ve dnech 12.–13. listopadu 2012 v hotelu Hotel Voroněž (Křížkovského 47, 603 73 Brno).
Jako nosné téma letošní konference bylo zvoleno Poučení z významných geotechnických projektů a realizací.
 
Tematické okruhy
1. Zemní konstrukce
2. Zakládání staveb
3. Podzemní konstrukce
 
Konference je zařazena ve vzdělávacích programech ČKAIT (2 body) a ČKA (4 body).
V programu vystoupí zahraniční hosté prof. H. Brandl (Rakousko), prof. V. A. Iljičev (Rusko), Dr. J. Logar (Slovinsko), prof. J. Mécsi (Maďarsko), Dr. I. Michalis (Řecko), prof. Z. Sikora (Polsko), prof. J. Steenfelt (Dánsko), prof. W. Witke (Německo).
V rámci konference bude vyhlášena Cena Zdeňka J. Bažanta za přínos k rozvoji geotechniky, proběhne i společenský a diskusní večer v hotelu Santon.
 
Sekretariát konference
SEKURKON, s. r. o., kancelář Brno
Magda Kytnerová, Dana Baňochová
Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel.: 549 131 555
Fax: 541 236 510
 
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
 
mi podle podklaů pořadatele