Konference, semináře

Konference Udržitelnost v architektuře a ve výstavbě

Vydavatelství EUROSTAV ve spolupráci se Slovenskou radou pro zelené budovy (SKGBC) ppřipravují 4. ročník mezinárodní odborné konference Udržitelnost v architektuře a ve výstavbě. Konference se koná 10. dubna 2014 v kongresovém sále Slovenské spořitelny (Tomášikova 48, Bratislava).
 
Tématem konference jsou klíčové otázky a trendy týkající se udržitelných budov v regionu střední a východní Evropy. V současnosti probíhá řada legislativních změn a pojem „udržitelné“ nebo „zelené“ budovy se postupně dostává do povědomí odborné i laické veřejnosti.
V odvětví slovenského stavebnictví prebíhá výrazná transformace. Původní legislativní normy a modely jsou nahrazovány novějšími, inovativnějšími, efektivnějšími a zodpovědnějšími vůči ekonomice, přírodě i lidem samotným. Tento trend lze označit jako udržitelnou výstavbu.
 
Program
Blok I – Stratégie a vízie (vízia, legislatíva, financovanie udržateľnej výstavby na príklade SR a Dánska – Kodane)
● Alena Ohradzanská, MDVRR SR: Národný program pre zvyšovanie podielu takmer nulových budov (filozofia a financovanie zeleného stavania na Slovensku),
● Tina Saaby (Dánsko), hl. architekta Kodane: Kodaň – udržateľné mesto (vízia hl. architektky Kodane o tom, ako chce docieliť, aby bolo mesto do roku 2025 CO2 neutrálne),
Blok II – architektonický (best practises)
● Birgit Dulski: Udržateľný architektonický manažment historických budov v Holandsku,
● Martin Haas, architekt a spoluzakladateľ architektonickej kancelárie Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 a hosťujúci profesor na University of Pennsylvania, Philadelphia: Nová doba? Paradigma? Nová architektúra pre rok 2050,
● Miroslav Marko: Zelené átrium Trnava (projekt udržateľného bývania),
Blok III – Technologický
● Kasper Guldager, Dánsko, architekt a partner architektonickej kancelárie GXN a riaditeľ oddelenia inovácií 3XN, ktorá mapuje technické a technologické inovácie pre oblasť udržateľnej architektúry: Technologické inovácie pre udržateľnú výstavbu,
● Michal Hronský: Špičkové technológie vo výrobe skla pre kreativitu a udržateľnú architektúru,
● Milan Janák: Technologické inovácie v praxi: na príklade realizovaného výrobného závodu Schindler v Dunajskej Strede,
● Rudolf Baran: Technologické inovácie v praxi: na príklade komplexu EcoPoint v Košiciach,
● Urs Hauri: Inovácie v oceľových konštrukciách z pohľadu udržateľnej architektúry,
Blok IV – Integrované plánovanie
● Boris Vološin (BIM model v praxi),
● Roland Feik: Integrované plánovanie v praxi: Campus ekonomickej univerzity vo Viedni.
 
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele