Konference, semináře

Konference Trendy evropské energetiky – závěrečná zpráva

Čtvrtý ročník mezinárodní konference Trendy evropské energetiky, kterou organizuje TOP Expo CZ, se uskutečnil v Praze v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce 21. 10. 2013. Setkání proběhlo za účasti významných českých i zahraničních hostů, letošní dvoudenní program navštívili účastníci z 11 států Evropy. Konferenci předcházela 20. 10. 2013 Welcome party na Staroměstské radnici, jejíž součástí bylo vyhlášení nominací na ceny 11. ročníku soutěže ČEEP 2012.
Přetrvávající zájem o konferenční cyklus dokládá 135 přihlášených z řad odborné a akademické veřejnosti, pozváni byli tradičně také studenti vysokých škol technických oborů.
 
1. blok – Nové trendy v energetice EU
Předsedajícím byl Jan Rafaj, viceprezidentem SP ČR pro žp., energetiku a oblast evropských regulací. Ten také otevřel první blok s prezentací nazvanou Trendy evropské energetiky v kontextu udržení globální konkurenceschopnosti. Navázala prezentace náměstka primátora hl. m. Prahy Jiřího Nouzy s názvem Zásady aktualizace Územní energetické koncepce hl. m. Prahy.  Postřehy a pohled z perspektivy „Bruselu“ přinesla prezentace Davida Schreiba, attaché pro energetiku ze Stálého zastoupení ČR při EU, nazvaná Energetická politika Unie: aktuální vývoj diskuse v institucích EU.
Náměstek ředitele Rakouské energetické agentury Herbert Lechner velmi podrobně představil Energetickou politiku Rakouska a následující řečník Piotr Swiatek z Projektträger Jülich k tomuto zahraničnímu exkurzu přidal Zásady německé energetické koncepce. Vladimir Kubeček, vedoucí sekce statistiky uhlí, elektřiny, tepla a obnovitelných zdrojů z Centra pro energetická data Mezinárodní energetické Agentury, prezentoval vybrané kapitoly ze zprávy World Energy Outlook 2012. Blok uzavřel Miroslav Řehoř, vedoucí odboru správy povolenek a certifikátů společnosti  OTE, a. s., ohlédnutím za historií fungování Rejstříku obchodování s povolenkami.
 
2. blok – Nové trendy v energetickém výzkumu EU
Moderujícím byl Jaroslav Hrdlička, děkanem Fakulty strojní ČVUT v Praze. První přednášející Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR, vystoupila s prezentací nazvanou Instituce – infrastruktura – inovace. Ve svém druhém vystoupení této konference představil Piotr Swiatek náplň činnosti své domovské instituce – PTJ – partner pro řízení výzkumu a inovací. Aleš Laciok, předseda výkonného výboru technologické platformy Udržitelná energetika a koordinátor pro výzkum a vývoj ze společnosti ČEZ, a. s., prezentoval Výzkum v energetice. Blok uzavřel vedoucí katedry TZB z Fakulty stavební ČVUT v Praze Karel Kabele přednáškou nazvanou Snižování energetické náročnosti budov.
 
3. blok – Zdroje energie a energetický mix ČR a EU
Sekci řídil Tomáš Hüner, předseda dozorčí rady OTE, a. s., a ČEPS, a. s. Na úvod zhodnotil ředitel divize strategie společnosti ČEZ, a. s., Pavel Cyrani Reformu energetického trhu v EU a dopady pro ČRJan Zaplatílek, ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv z MPO ČR, vystoupil s prezentací nazvanou Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU. Oldřich Petržilka, zvláštní zmocněnec ČPS, navázal s tématem Nové výzvy pro zemní plyn na domácím i evropském trhu. Závěr konference patřil Václavu Dostálovi z Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze, který přiblížil stav Jaderné energetiky mimo EU se zaměřením na Turecko a Ruskou federaci.
 
Fotogalerie a veškeré prezentace z konference jsou dostupné ZDE.
tisková zpráva