Konference, semináře

Konference Tepelné izolace budov a požární ochrana 2011

Sdružení EPS ČR a Združenie EPS SR pořádají ve spolupráci s Domem techniky České Budějovice, spol. s r. o., mezinárodní konferenci Tepelné izolace budov a požární ochrana 2011.
Konference se koná ve dnech 26.–27. 1. 2011 v Interhotelu Moskva ve Zlíně (náměstí Práce 2512).
V roce 2009 byly novelizovány nejdůležitější normy týkající se požadavků na tepelné izolace budov. Jedná se o největší změnu v této oblasti za posledních 20 let. Obě profesní sdružení EPS investovala do vývoje, odzkoušení a klasifikace nových požárně odolných konstrukcí mnoho energie a finančních prostředků. Požární konference má za cíl poskytnout účastníkům nejnovější poznatky z oblasti požárních vlastností zateplovacích systémů v ČR a SR.
 
Program konference
● Přivítání a úvodní vystoupení – pplk. Ing. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence MV GŘ HZS ČR a pplk. Mgr. Pavol Komár, ředitel odboru požární prevence MV HaZZ SR,
● Zkušenosti s požárními předpisy pro zateplovací systémy v Rakousku – Dipl. Ing. Gerhard Greßlehner (Hasičský sbor města Linz),
● EPS a požární bezpečnost ve stavebnictví z pohledu evropské normalizace – E. Meuwissen, Secretary General EUMEPS,
● Nové požární předpisy pro zateplovací systémy v ČR – mjr. I. Nohová (TNK č. 27),
● Nové požární předpisy pro zateplovací systémy v SR – Ing. Š. Rástocký (FIRES, s. r. o.),
● Nové zkušební normy pro zateplovací systémy v ČR – Ing. J. Dufek (PAVUS, a. s.),
● Nové zkušební normy pro zateplovací systémy v SR – Ing. J. Akuratný (FIRES, s. r. o.),
● Nová konstrukční řešení zateplovacích systémů a výsledky požárních zkoušek v SR – prof. Ing. Z. Sternová, Ph.D. (TSÚS, n. o., ZPZ SR),
● Nová konstrukční řešení zateplovacích systémů a výsledky požárních zkoušek v ČR – Ing. M. Machatka, CSc. (CZB ČR),
● Představení nové příručky pro navrhování a posuzování zateplovacích systémů z hlediska požární bezpečnosti – Ing. P. Rydlo (Sdružení EPS ČR).
 
Kontakt
Ing. Anna Skálová, Martina Marková
Dům techniky České Budějovice, spol s r. o.
Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice
Tel.: 387 428 195, 603 326 123
 
mi podle podkladů pořadatele