Konference, semináře

Konference Technologie betonu 2013

Česká betonářská společnost ČSSI pořádá 18. dubna 2013 již 11. ročník konference Technologie betonu. Konference se koná v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. 
Technologie betonu 2013 bude svojí náplní už tradičně reprezentativní průřezovou konferencí věnovanou nejnovějšímu vývoji technologie betonu a provádění betonových konstrukcí. Snahou vědeckého výboru konference bude profilovat program přednášek podle pěti hlavních tematických okruhů A až E (viz dále). Právě k vypsaným tematickým okruhům by měly být směřovány i anotace odborných příspěvků, jejichž uzávěrka je stanovena na 5. března 2013. 
Konference bude obohacena o vyzvané přednášky zahraničních odborníků. Snahou pořadatelské ČBS je celkově připravit co nejzajímavější a nejhodnotnější program přednášek o technologii betonu a provádění moderních konstrukcí a staveb z betonu.
Konferenci doprovodí výstava výrobků a technologií firem působících v oboru technologie a provádění betonových konstrukcí.
 
Tematické okruhy
● A – Materiály pro beton a vlastnosti betonu – Kamenivo, nové druhy cementů a dalších pojiv, příměsi a přísady do betonu – trendy, možnosti a zkušenosti atd. Modul pružnosti, trvanlivost, odolnost vůči požáru, odolnost proti nárazu a výbuchu atd.;
● B – Vysokohodnotné betony a betony speciálních vlastností – Vysokopevnostní betony, vysoce odolné betony, betony s rozptýlenou výztuží, nanočástice v betonu, pohledové betony aj.;
● C – Novinky a trendy v prefabrikaci – Nové výrobky a systémy, výrobní trendy, vývoj technologie výroby dílců, zařízení, úpravy povrchů atd.;
● D – Provádění betonových konstrukcí – Výztuže, bednění, doprava a ukládání betonu – trendy, aplikace, nedostatky, jejich příčiny a možnosti odstranění atd.;
● E – Trvanlivost betonových konstrukcí a LCA – Life-cycle assessment – Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí, jejich hodnocení, modelování, praktická opatření, management kvality aj.
 
Podrobnější informace najdete zde.
 
Kontakt
ČBS Servis, s. r. o.
Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 195, 222 316 173
Fax: 222 311 261