Konference, semináře

Konference Současná schodiště 2018: architektura a konstrukce

Fakulta architektury ČVUT v Praze pořádá 25. října 2018 konferenci Současná schodiště 2018: architektura a konstrukce. Cílem konference je přehledné srovnání současných přístupů k návrhu a zpracování schodiště coby významného architektonického detailu.

V širším záběru je konference součástí soustavného mapování současné architektury v rámci doktorandských výzkumů na Ústavu navrhování I a souvisejících výzkumů na dalších fakultách a univerzitách. Výstupy výzkumů budou konfrontovány s příklady praxe předních architektů a výrobců schodišť.

Konference volně navazuje na loňský ročník odborné konference Moderní schodiště 2017, pořádaný 12. října 2017 na Fakultě stavební VUT v Brně, na které své příspěvky přednesli architekti Roman Koucký, Jan Jakub Tesař, Ivan Wahla, Jan Šépka, Robert Wurm & Meinrad Velten a Martin Rajniš.

Anotace příspěvku na konferenci je možné zaslat do 24. srpna 2018 Martinu Klodovi na adresu klodamar@fa.cvut.cz.

tisková zpráva FA ČVUT

Konference Současná schodiště 2018: architektura a konstrukce