Konference, semináře

Konference Sketch the Change!

Knihovna materiálů MatériO pořádá ve 6. 6. 2019 v prostorách CAMPU (Vyšehradská 51, Praha 2) konferenci Sketch the Change!, která představí, jak je možné aplikovat principy cirkulární ekonomiky v kreativním odvětví. Určena je především pro designéry, architekty a návrháře, protože oni jsou těmi, kteří mohou velmi výrazně ovlivnit podobu produktů, staveb či služeb budoucnosti.

Cirkulární ekonomika je slibný koncept, který poskytuje východisko z trvale neudržitelného modelu, ve kterém se naše společnost v současnosti nachází. Inspiraci čerpá z přírody, v níž vše neustále cirkuluje, procesy jsou maximálně efektivní a nedochází k vzniku odpadu. Každý organismus a materiál znovu nachází své uplatnění, přičemž prochází nikdy nekončící transformací. Cílem konference je pomoci českým tvůrcům prozkoumat potenciál tohoto konceptu a najít možnosti, jak ho zařadit do běžné praxe.

Konference poskytne mnoho informací a inspirativních podnětů formou přednášek a moderovaných diskuzí s českými i zahraničními odborníky a nabídne také prostor pro vzájemné setkávání. Sdílení know-how a mezioborové propojování je klíčové pro vytváření nových business modelů a vznik úspěšných projektů.

Součástí konference bude také pop-up výstava inovativních a udržitelných materiálů a uvedení nového tištěného vydání magazínu Material Times, které letos zkoumá problematiku společného životního prostoru a sítí vztahů, jež v něm vznikají a zanikají.

Spolupořadatelem akce je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, konference je pořádána za odborné podpory Institutu cirkulární ekonomiky.

Vstup na konferenci je zdarma, z důvodu omezené kapacity je však nutná registrace přes GoOut.

Program a další informace najdete zde.

Konference bude živě streamována živě. Podrobnosti a odkaz na Live stream naleznete na události na facebooku.

mi s využitím podkladů pořadatele