Konference, semináře

Konference Sacrum 2019

Spolek Omnium pořádá 8.–9. listopadu 2018 v prostorách Starého Purkrabství na Vyšehradě 4. ročník česko-německé konference Sacrum. Konference se bude zabývat projekty obnovy sakrálních objektů a hledání nových způsobů využití sakrálních památek.

Program
● Kaple a kostely v Dolních Francích v Bavorsku – přestavby a nové využívaní; Martin Brandl, Bavorský státní úřad pro ochranu památek
● Obnova památek realizovaná Lesy ČR, s. p.; Luděk Písařík, Lesy ČR, s. p.
● Raně středověké kostely ve Fuldě – památková péče a kulturní krajina; Christine Kenner, Hessenský státní úřad pro ochranu památek
● Monument/um – Audiovizuální projekt Lenky Dusilové & VK Aeldryna; Soňa Paleta, APPLAUSE Projects, z. s.
● Mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné Lípě; Barbora Větrovská, Jakub Děd, Omnium
● Jak Česká a Slovenská ortodoxní církev pečuje o dědictví Němců. Na příkladu regionu mezi Pavlovým Studencem a Tachovem; Rainer Christoph
● Haptické modely maleb a architektonických prvků pro nevidomé a slabozraké v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích; Zuzana Duchková, katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
● Hřbitov s monumentálními hroby bývalých německých obyvatel v Libouchci, severní Čechy; Renate von Babka
● Obnova kostela Sv. Josefa v Krásné Lípě (Schönlind), okres Nejdek, 2019–2028; Reinhold Erlbeck
● Akce obnovy sakrálních památek v Programu záchrany architektonického dědictví MKČR; Michaela Exnarová, Ministerstvo kultury ČR
● Kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích – Češi a Němci společně. Pokroky a objevy; Hartmut Schimetschek
● Kulturní dědictví na území vojenského újezdu Libavá; Marek Bohuš, Lubavia, z. s.
● Příklad vyuužití sakrálních budov. BÍLINALE – International Art Festival; Sebastian Weise
● Vzdělávání řemeslníků v oblasti památkové péče – Margarete Hauser, Städtische Fach- und Meisterschulen für Farbe und Gestaltung, München
● Zkušenosti z organizace cyklu koncertů v sakrálních památkách; Zuzana Finger, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
● Horní Lužice, vzájemnost duchovní kultury; Milan Turek
● Obnova sakrálních památek spolku Omnium v roce 2019 – pozitivně i negativně; Barbora Větrovská, Jakub Děd, Omnium

Jednacími jazyky konference jsou čeština a němčina, simultánní tlumočení bude zajištěno.
Další informace najdete zde.
mi s využitím podkladů pořadatele