Konference, semináře

Konference PROGRESS 2012

Dne 12. 4. 2012 se na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba) uskuteční konference PROGRESS 2012 s podtitulem Teplo, tepelná energetika, nové směry ve vytápění, nezávislé zdroje a nové legislativní předpisy.
Hlavním cílem této konference s mezinárodní účastí je seznámit účastníky s novinkami z oboru prostředí staveb a technická zařízení budov, včetně nových norem a předpisů. Důležitou součástí konference bude diskuse, kde budou účastníci moci debatovat se zástupci z řad partnerských firem, spolupracujících subjektů a akademické obce.
Konference je určena studentům, pedagogům, odborníkům z praxe, zástupcům partnerských firem a spolupracujících subjektů a zájemcům z řad veřejnosti.
Soucásti konference bude prohlídka výstavby experimentálního pasivního domu v areálu Fakulty stavební. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a anglictina (bez tlumocení).
 
Tematické okruhy
● Nové legislativní předpisy v oblasti tepelné ochrany budov
● Využití obnovitelných zdrojů tepla u rekonstrukcí budov
● Rekonstrukce obytných budov a snižování tepelné náročnosti jednotlivých bytů bez vzájemné závislosti
● Strategie ve využívání tepla a tepelných zdrojů v nejbližší budoucnosti
● Nedostatky v zateplování budov
● Vytápění a větrání budov s nízkými tepelnými nároky pro vytápění
● Tepelná a elektrická energie v potřebách současnosti
● Reálnost provozu energeticky soběstačných provozů
 
Další informace a furmolář přihlášky najdete zde.
 
Kontakt
Ing. Daniela Vojkovská
Tel.: 420 597 321 976
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
 
mi podle podkladů pořadatele