Konference, semináře

Konference OVA’ 16 – Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice

ČAAG – Česká asociace geofyziků, z. s., (přidružená asociace EAGE), ostravská pobočka, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST, Politechnika Śląska, Gliwice, Polsko, Wydział Górnictwa i Geologii pořádají ve dnech 12.–14. dubna 2016 dvacátou pátou konferenci s mezinárodní účastí OVA’ 16 – Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice.

Místem konání jsou tradičně prostory Ústavu geoniky, Studentská 1768, Ostrava-Poruba.

Další informace včetně přihlášky najdete na www.ugn.cas.cz ZDE.

Kontakt:
Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava-Poruba
tel.:+420 596 979 111 (*341), fax: +420 596 919 452
e-mail: kalab@ugn.cas.cz

wd