Konference, semináře

Konference Ocelové konstrukce 2012

Společnost Sekurkon ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D., požádá ve čtvrtek 24. 5. 2012 od 9 h XIV. ročník konference Ocelové konstrukce. Místem konání jsou Státní léčebné lázně Karlova Studánka, Hlavní lázeňská budova Libuše.
Konference se zaměří na následující tematické okruhy:
I. Materiálové inženýrství, výroba a kvalita oceli (nové materiály, trendy, legislativa)
• prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. – VŠB-TU Ostrava
II. Projektování a návrh ocelových konstrukcí (novinky a problematika v oblasti projektování OK)
• Ing. Vít Křivý, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava
III. Realizace staveb (pozemní stavitelství, mosty, technologické stavby)
• doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. – VUT v Brně
IV. Ekonomické aspekty realizací a údržba ocelových konstrukcí (údržba, přejímky, legislativa, ekonomika staveb)
• Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava
V. Povrchová ochrana ocelových konstrukcí (navrhování a realizace povrchových úprav, defektoskopie)
• prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc. – VŠB-TU Ostrava
 
Podrobné informace najdete ZDE.
Vyplněnou závaznou přihlášku doručte do 7 dnů před konáním na adresu: SEKURKON, s. r. o.,
Pobočka PRAHA, Kontaktní osoba: Ing. H. Šubrtová, Thámova 18, 180 00 Praha 8-Karlín,
tel./fax: 224 817 994, e-mail: subrtova@sekurkon.cz, www.sekurkon.cz.
 
Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT – A3 a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA.
wd