Konference, semináře

Konference Kvalita vnitřního prostředí z pohledu větrání

Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s nadací ABF a Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) pořádá konferenci Kvalita vnitřního prostředí z pohledu větrání. Konference se koná dne 22. 2. 2018 v prostorách Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1.

Hospodářská komora ČR schválila Koncept větrání jako pravidlo správné praxe TPW 170 01 s číslem registrace HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017. V rámci prezentací a diskuse se konference zaměří na otázky, které při jeho aplikaci vznikají. O své názory a zkušenosti se podělí zástupci developerů, SMO, SFŽP, ČMSBD, dodavatele výrobků a technologií.

Předběžný program
● Úvodní slovo ke Konceptu větrání – seznámení se stávajícím stavem; Jan Bedřich, ČKLOP;
● Měření různých veličin SZÚ ve školách a školkách – výsledky; Bohumil Kotlík, SZÚ;
● Větrání budov – teorie a realita; prof. Ing. František Drkal, CSc., emeritní profesor na Ústavu techniky prostředí, Fakultě strojní, ČVUT v Praze;
● Praktické zkušenosti projektanta s koncepčním návrhem větrání, včetně reálných ukázek; Martin Jindrák, Pasivprojekt;
● Zkušenosti developera s naplňováním požadavků Konceptu větrání; Jan Hruška, Skanska;
● Kvalita konceptu větrání jako podmínka kvalitní realizace stavby; Jan Klečka, Metrostav;
● Ukázky technologií a větracích jednotek – výstava MINIEXPO;
● Panelová diskuze – teorie a praxe – harmonie nebo rozpor;
● Různá řešení větrání ve školách; Ondřej Boreš, Velux; Roman Šalamoun, Jablotron Living Technology;
● Zdroje financování – přehled podpůrných programů; Jakub Hrbek, SFŽP;
● Ukázky konkrétních budov v souladu s Konceptem větrání; Tomáš Kašpar, LUKA Living Rental Apartments;
● Ukázky konkrétních budov v souladu s Konceptem větrání – Litoměřice – provoz školských zařízení; Jaroslav Klusák;
● Ukázky zahraničních projektů; Jan Bárta, Centrum pasivního domu.

Další informace a registrační formulář najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele