Konference, semináře

Konference Krizové řízení a řešení krizových situací

Ústav krizového řízení Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ústav soudního inženrství Vysokého učení technického v Brně pořádají ve dnech 13.–14. 9. 2018 mezinárodní konferenci Krizové řízení a řešení krizových situací. Konference se koná v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti (Studentské náměstí 1532).

Cílem konference je vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožní širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení.

Termín pro registraci příspěvků byl prodloužen do 10. 8. 2018. 

Sekce konference
● Analýza rizik a jejich řízení
● Ochrana obyvatelstva v krizových situacích
● Environmentální bezpečnost
● Logistika a doprava
● Kybernetická bezpečnost
● Studentská sekce

Podrobné informace najdete na webu www.krizoverizeni-uh.cz.
mi podle podkladů pořadatele

Konference Krizové řízení a řešení krizových situací